در صورتی که نیاز به ارتباط با پشتیبانی و مدیریت سایت جم کد دارید لطفا یکی از نشانی های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید :

gemcod.ir

محل کسب و کار : کرمانشاه ، الهیه ، خیابان 312

تماس پشتیبانی : 09935686142

تلفن ثابت : 08338374917

پاسخگویی به صورت 24 ساعته صورت می پذیرد و هر لحظه آماده دریافت تماس های شما هستیم